Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Historiske Guddal krins.

Guddal Bru.

Frå FB Guddal Fred Gallefoss 18 hrs · .. Dette er trolig av nyere dato, se blant annet på vegetasjon: Jon Kalstad Gallefoss bru bygd 1936

Guddal

Superlaks ved Harefossen. 2006. Kjelde: Fjaler Lions. Eigar: Bjarne Huseklepp. Her kan du lese meir om Bjarne Huseklepp og laks.

Guddal skule. 1950 - åra.

Skulemuseum og kulturarv. I dag kan du reise til Movika i Førde og sjå skulehuset frå Guddal. Der går det inn i samlingane av eldre bygg som Sunnfjord museum tek vare på. Mange kjende folk frå Fjaler som har gått på skule her? Kjelde: Lions Fjaler.

1950. Guddal.

I 1950 var ikkje vegen til Kjøgrovlia ferdig, så det var hest som måtte nyttast til varetransport. Her ser vi Edvard Langeland gjer klar for kløvjing til gards. Frå Fjaler Lions og Fylkesarkivet.

Ca 1950. Guddal.

Anders Huseklepp framfor Husekleppstølen. Vi ser solide treski av den gamle sorten ved husveggen. Kandahar bindingar? Og trestavar. Kan nokon fortelje litt om Anders Huseklepp? Om Husekleppstølen? Kva tid er biletet frå? Frå Fjaler Lions. Då har Bjarne Huseklepp skrive om dette biletet. Vi får svar på spørsmål og får vite meir. Dette aukar verdien på fotoet mykje. Dette er lokal kultu… Les heile

Ca 1936. Guddal.

Gallefoss bru i Guddalen. Ca 1936? Eit flott arbeid i mur. Steinane i ein slik boge måtte leggast tett, kant i kant. Det var tilhoggen stein. Under stod ei forskaling. Siste steinen, i toppen, måtte passe perfekt. Han er litt kilefortma og skal låse heile bogen. Så kunne forskalinga, støtta, under takast vekk. Her er sett opp ny bru, men denne står framleis ved sida av den nye. Du kan sjå ho… Les heile

Hovlandsdal 1943

Fint viss nokon kan fortelje om dette biletet.

Guddal bru

Guddal bru Frå: Bjarne Heggheim Guddal (FB) . Gamle Fossbrua før det kom ny. Åsbjørn Torsheim Har køyrt over den nokre gonger, ja! Har også bada mange gonger i hølen nedanfor. Meiner sommaren 1965 var svært varm med varmt vatn i elva. Jon Kalstad Ja, eg har køyrt mjølkebilen over denne brua. På den tida var det breiaste bilen i Guddal 2.35 m. og kvass sving inn på og ut av måtte ein halde t… Les heile

Gudddal Bru.

Frå FB Guddal Håkon J Huseklepp‎ to Guddal 19 hrs · .. Takk til Ivar Haugsbakk som lånte med dette prospektkortet. Nokon som veit kva år biletet er teke? Jon Kalstad Gallefoss bru bygd 1936 FB Guddal HER

Dale

Guddal Bru.

Frå FB Guddal Fred Gallefoss 18 hrs · .. Dette er trolig av nyere dato, se blant annet på vegetasjon: Jon Kalstad Gallefoss bru bygd 1936