Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Nye bilder

Melodi av Kåre Sandvik frå Flekke. Ottar Wiik sin hyllest til Sogn og Fjordane går så det susar på nettet.

2010.06.09. Juni 076

Sogn og Fjordane songen
93.300 gonger på FB.

– Ein enkel bodskap og ikkje nokon svære underfundigheiter. Men eg er rimeleg godt nøgd med teksten, seier Wiik.

– Det er ein song som er lett å lika viss du har hjarta i Sogn og Fjordane.

Wiik meiner responsen viser at gamle fogderistridar ikkje stikk så djupt som mange kanskje likar å tru.

– Eg trur folk synst det er greitt å gle seg over det vi har til felles. For det er mykje, seier Wiik. Les meir…

Sogn og Fjordane Folkemusikklag. I dag er det 1. desember og vi opnar første luka i årets adventskalender!

Adventskalender 2015

Luke 1: Dalsfjorden Spelemannslag

Velkomen til Sogn og Fjordane Folkemusikklag sin adventskalender. Vi har eit stort og godt folkemusikk og –dansemiljø i fylket, og dette ønskjer vi å syne fram. Frå 1. til 24. desember vert alle lokallaga presenterte med deira aktivitetar gjennom eit år, med utgangspunkt i 2015.

Luke 1: Dalsfjorden Spelemannslag.

Vi legg hovudvekt på godt miljø, musikkglede og romsleg musikalsk takhøgd!
Knut Skoghei, musikalsk leiar

Dalsfjorden Spelemannslag er eit aktiv lag med medlemmar frå 14 – 93 år. Kvar tysdag møtest dei Les meir…

Ikkje konsesjon på gard på Hovland til Tom Eide Knutsen. Garden og verdiane kan styrke busettinga i Fjaler.

Fjaler formannskap vedtok innstillinga:
Konsesjon for overtaking av gbnr. 101/3 i 15/956 Fjaler
“Med heimel i konsesjonslova, gjev ikkje Fjaler kommune Tom Eide Knutsen konsesjon for overtaking av gnr. 101, bnr. 3 i Fjaler.
Gnr. 101, bnr. 3, ligg på Hovland, nedst i Guddalen, om lag 15 km frå kommunesenteret Dale. Guddalsområdet er eit av dei beste landbruksområda i kommunen, der mjølkeproduksjon og sauehald er dei mest dominerande landbruksproduksjonane”.

Jfr Fjaler Origo: Formannskapsmøte Fjaler. Adresser. Konsesjon for gard på Hovland. Økonomi. Og meir. HER

Bruket er på 22 mål, med 2400 mål utmark, derav 1340 mål produktiv skog.
Til bruket ligg det og fem hjorteløyve, samt ein god lakserett, 600 meter lakseførande strekning i Guddalselva, frå Hovefossen og nedover. Les meir…

Climate Change March. Fjaler.

The whole world is listening to Paris where the negotiations at the UN Climate Summit start today with stakeholders aiming to cut emissions to stop global warming to a +2C level when compared to the pre-industrial level.

Communities, NGOs, political parties all across the world Les meir…

Formannskapsmøte Fjaler. Adresser. Konsesjon for gard på Hovland. Økonomi. Og meir.

Formannskapsmøte

tysdag 1.desember kl.08:30

Plan for dagen:

Kl.08:30 Ordinært møte i formannskapet Les meir…

Lokal veke 49 - 2015 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Veggmaleri på UWC Høegh-huset. Artist: Melvin Gomez, elev på UWC.

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 49 er 30. november – 6. desember 2015
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

1946 Bryllaup på Tysselandet. Astrid Hauge og Jens Tyssedal.

Knut Bakkebø og lokalhistorie.
Knut har samla gamle bilete frå Fjaler.
Bilete fortel mykje.

Det er 69 år sidan.
Brud og brudgom er frå Tysselandet så her er nok dei fleste tysselendingane samla på dette fotoet frå 1946.

Dette er så lenge sidan at vi gjerne skulle ha lista opp namn.
Kven kan hjelpe til med dette? Les meir…

Dans på offentleg veg. Um dette er rette måten å taka seg av ungdommen på, er me ikkje så visse på.

Les meir…

Student Council Exchange visit

RCN is developing a relationship with Nordahl Grieg Videregående skole in Bergen.
Earlier this week members of our student council travelled to meet their counterparts.
Here are Student Council member Emma du Marchie Sarvaas’ s reflections.
Les meir…

Tango på Toten. Og andre danseprogram.

I NRK arkiv kan vi finne mange danseprogram.
Dette er eitt.
Tango på Toten.
Det er variert dansemusikk.
Programmet finn du HER#

Mange fleire i denne serien med Gunnvor Hals: Les meir…

Kroppsøvingsfaget – eit trugsmål mot folkehelsa? Ungdommar sine meiningar.

Dag Henrik Nygård er 21 år og kjem frå Florø.

Kulturblogg Ungdommar skriv sine meiningar.
Eit prosjekt i Fylket:
.
Kroppsøvingsfaget – eit trugsmål mot folkehelsa?
Kroppsøvingsfaget er, og har lenge vore, eit obligatorisk fag i grunnskulen og i den vidaregåande skulen.
Faget er særs viktig, særleg for å fremje folkehelsa i samfunnet.
Fysisk aktivitet er heilt vesentleg for betre folkehelse, og vi lever i ei tid der folkehelsa kan verte ei av dei største utfordringane våre. Les meir…

Så vulgære stadnamn at ingen vil nemne dei

Kristian Solvang

Underboksberget, Køddane og Gygrarøvi.
Desse er blant mange underlege namn Kristian Solvang kjem over i sitt arbeid med å digitalisere stadnamn.

Stadnamna våre er det mange av, og berre i Sogn og Fjordane er det samla inn 250 000 namn.
Dei fleste av dei er no digitalisert, merka på kart og er tilgjengelege på Fylkesarkivet.

Men mange av namna har vore sett på som upassande og har berre levd på folkemunne. Les meir…

Er du ny i Fjaler eller fylket? Velkommen å bli med. Du kan få fleire kjenningar. Bli med på dansen!

Vi har plass for mange fleire. Liten eller stor, alle kan vere med.

Instruktør er Knut David Hustveit. Levande musikk. Ole Håland. Les meir…

Songstunder på Tunkaféen to torsdagar. Juleverkstad på fredag.

Tunkaféen i Dale.
Songstund torsdag 26. november. Kl 11.00
Songstund torsdag 10. desember. Julesongar.

Levande musikk.
Svein og Harry med trekkspel.

Vi sel god kaffi og kaffimat.
Torsdagar er bløtkakedag på Tunkafeen.

Ope frå kl.10.00 – til 14.00 tysdag, onsdag, torsdag og fredag. Les meir…

Danseprosjekt for dei mellom 5 og 22 år. Dansegruppe eller pardans. Urban dans. Danseshow.

Happy Feet. Fairyland – Bjørvikstranda Exclusive Studio

Noko nytt for ungdom og barn i Fjaler, Gaular, Askvoll og andre.

Andrea Terescenco er rektor i Askvoll kulturskule.
Ho underviser i musikk og drama ved Fjaler Ungdomsskule.
Ho er også engasjert i mange kunstformer, eller freelancer som dirigent, arrangør, musikk-Coach..

No vil ho tilby eit nytt, spennande og annleis dansetilbod her ved Dalsfjorden.

Les meir om HAPPY FEET – Youth Dance Project nedanfor.
Samlingar fem laurdagar på nyåret. Start 9. januar 2016. Påmelding fram til 10. desember. Les meir…

Lokal veke 48 - 2015 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Julemessa på Fjaler sjukeheim sundag 29. november.

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 48 er 23. november – 30. november 2015
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

Kast forbrukarsamfunnet på båten!

Dag Jørund Lønning.

Isak Sellanrå og dei mange andre Per Bufast’ane rundt i landet dyrka og sådde med fleire generasjonar si overleving i tankane.

Odelstanken, å gje garden frå seg i betre stand enn ein sjølv mottok den, byggjer på ideen om notid som kontinuitet mellom arv frå fortid og til framtid.

Slikt tankegods verkar framandt på mange samtidsmenneske.

Å leva i nuet

«Framtid» er forstyrrande når forbruk skal setjast i høgsetet.
Skal forbrukarsamfunnet gå med overskott må så mange menneske som råd tenkja så lite som råd på framtida. Les meir…

Skulebudsjett og nedskjeringar.

Skulane i Fjaler må spare.
Korleis kan vi få dette til?
Mange snakkar om struktur og strukturendring.
Konsulentane meiner då skulenedlegging. Men det er ein tabbe.

Korleis spare på budsjettet?
Der er berre ei løysing: Les meir…

Torsdagsdansen. Kvar torsdag ein fest i Fjaler. Kvar? Det varierer, men no 26.nov. på UWC Flekke. Alle kan bli med!

Levande musikk og instruksjon.
Vi dansar vals, swing, reinlender, polka, marsj, tango, samba, åttetur, reel, og meir.
Kom gjerne åleine. Kom gjerne ein heil flokk! Dette er moro!

Ny i Fjaler? Velkommen her!

Du kan også komme for å sjå på, høyre på musikken, prate og ta Les meir…

Norsk Barneblad

Historia til Norsk Barneblad

Norsk Barneblad er eitt av dei aller eldste barneblada i verda som framleis kjem ut.
Det var den 26 år gamle studenten Kristen Stalleland frå Grimstad som grunnla bladet i 1887.

Til det første nummeret hadde han 36 abonnentar.
Han kalla bladet Sysvorti Norskt Barneblad.
Sysvorti er det same som svarttrost.
Etter få år vart namnet berre Norsk Barneblad, men svarttrosten er framleis maskot for bladet.

Tanken med bladet var først og fremst å Les meir…

Reflections from a visitor.

This weekend sees the last of the autumn university visits – with Professor Doreen Stabinsky, from the College of the Atlantic, visiting to meet prospective students and to deliver a presentation on global environmental politics (she is currently in Sweden, serving as the first-ever Zennström Visiting Professor in Climate Change Leadership at Uppsala University).

The University Office has posted a new record of university visitors (both in person and via Les meir…

Utkast til adresseplan for Fjaler kommune. Kva namn vil du ha på din adresse?

Den delen av vegnettet som skal ha same vegnamn, vert kalla ein adresseparsell.
Ein adresseplan er eit oversiktkart med avmerking av dei einskilde adresseparsellane i kommunen påført ei liste som syner startpunktet til vegparsellane og yttergrensar for “områdeparsellar”.

Målet til kommunane er at innan utgangen av neste år skal alle adresseiningane i kommunen ha fått tildelt sitt adressenummer til aktuell adresseparsell Les meir…

Dans og læring. Dans og helse.

DANCING
Apart from the efficient handling and putting together of objects, bodily intelligent individuals are exceptional when it comes to balance, coordination, speed, strength and flexibility.

Great dancers are often great athletes – they can easily win a sporting event, even at first try.

Best of all, kinesthetically intelligent persons find it easy to convey their feelings and thoughts with the help of bodily movements.

According to experts from the Ivy Academy, Les meir…

Fjaler

Følgt av 381 medlemmar.

Fjaler kommune strekk seg ut på sørsida av den vakre Dalsfjorden, frå tettstaden og fjordbygda Dale midt inne i fjorden, og ut til Korssund og Fure ved kysten. I øst slyngjer Flekke- og Guddalsvassdraget seg frå den vakre Flekkefjorden til øverst på Guddal.

I Fjaler kan du oppleve fjord, kyst og fjellnatur innan korte avstandar, spennande kulturattraksjonar og moderne kunst, design og handverk. Fjaler kommune har ei lang historie innan både industri og skule.

I dag har nye verksemder innan bl.a. IT og design i stor grad erstatta den gamle industrien med sko- og skiproduksjon. I den gamle tønnefabrikken i Dale finn du IPM-Teknikk

Den gamle skulehistoria er vidareført med den internasjonale skulen RCNUWC (Red Cross Nordic United World College) med 200 elevar frå 80 land, eitt av verdens ti UWC. Haugland Rehabilitering er og ein stor arbeidsplass. Nkd – Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen , som jobber med visuell kunst ligg i kommunesenteret Dale.

Den folkekjære diktaren Jakob Sande kom frå Fjaler. I dag kan du vitje fødestaden hans, Jakob Sande-tunet i Dale. Det bur omlag 2853 innbyggjarar i Fjaler.

AKTUELT i kommunen for tida er m.a. Dalsfjordbrua og Lutelandet Utvikling Meir om sona

Origo Fjaler er ei sone på Origo. Les meir

Dale: Sogn og Fjordane — Play 24 hours

SUM Sunnfjord Miljøverk Iks
Renovasjonsruter 2013
Lenkja fører til kalendar i PDF-format

Annonse