Då Gud heldt fest i Fjaler – Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu.

Nye bilder

Fjaler Pensjonistlag møte i Fjalerhuset, Dale, kl 14.00 Onsdag 14. okt.

Buss frå Folkestad kl 12.30, om Straumsnes, Flekke til Dale.

Tunkafeen kultur: Kon-Tiki. Tungtvatn og Rjukan. Knut Haugland. Interessert i historie?

Krigsinnsatsen gjorde Knut Haugland legendarisk. I det allierte hovudkvarteret i London vart han rekna som ein av verdas beste radiotelegrafistar.

Tunkafeen med kulturprogram:
Boka “Operatøren”, om krigshelten og Kon-Tiki-deltakaren Knut Haugland.
“Hemmeleg helt” er kåseriet om det eventyrlege livet til Knut, og forfattaren viser bilete, filmklipp, brev, dagbok og rapportar, mellom anna Knut sin rapport frå tungtvannsaksjonen.

Svein Sæter og Knut Haugland har skrive boka “Operatøren”.
Torsdag 15. okt. kan du få med deg kåseriet til Svein Sæter på Tunkafeen kl 18.00
Bill. 100,-

Tunkafeen opnar kl 17.00 med kaffi og kaker før showet. Les meir…

Dansen i Flekke. Dalsfjorden Spelemannslag torsdag kl 20.00

Denne gongen blir det stort danseorkester.
Flekke Ungdomslag arrangerer denne veka.
Vonheim torsdag 15. oktober.

Ny i Fjaler og nabolaget, eller innfødd?
Alle kan vere med i dansen her.
Alltid mange nybegynnarar og ungdommar frå UWC.
Du kan berre danse i veg. Instruktør som kan rettleie deg.
Snille folk å danse saman med som også hjelper deg.

Pause med kaffi og kringle og prat.
5 min kultur: Song, dans, dikt, akrobatikk … kva du vil og kan… Les meir…

Foredrag med Svein Sæter

Forfattar Svein Sæter gav i 2008 ut boka “Operatøren”, om krigshelten og Kon-Tiki-deltakaren Knut Haugland. “Hemmeleg helt” er kåseriet om det eventyrlege livet til Knut, og forfattaren viser bilete, filmklipp, brev, dagbok og rapportar, mellom anna Knut sin rapport frå tungtvannsaksjonen. Eit svært aktuelt tema nå som serien “Kampen om tungtvannet” har vekt slik interesse blant folket.

Torsdag 15. oktober kl. 18.00 kjem han på Tunkafeen for å fortelje. Pris kroner 100,-

Refleksjonar rundt temaet tur i ungdomsskulen.

På vegne av meg sjølv tillét eg meg å reflektere litt rundt temaet skuletur i ungdomsskulen. Den siste av mine barn er no elev i 10.kl, så ambisjonane mine med desse refleksjonane er kun eit ynskje om at Fjaler i framtida kan setje denne turverksemda inn i ein større og meir bevisst samanheng. At alle aktørane pratar saman og gjennom ein prosess finn gode og langsiktige løysingar.

Eg var sjølv med på årets 10. kl. på FUS sin tur med Aktive fredsreiser til Krakow og Berlin no i månadsskiftet sept/ okt-15, og har soleis nylege erfaringar som grunnlag for refleksjonen, i tillegg til eit grunnsyn som vart forsterka gjennom turen eg var på.

Resultata frå Vestlandskappleiken 2015

Invitasjonen:
VELKOMNE TIL VESTLANDSKAPPLEIK

Velkomne til Vestlandskappleik 9.-11. oktober på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa.
Indre Sunnfjord Spelemannslag er vertskap, og ser fram til å ta imot spelemenn, songarar og dansarar frå heile Vestlandet til venskapleg kappestrid og lystig samvære heile helga til endes.

RESULTAT

Resultatliste Vestlandskappleiken Førde 2015 Les meir…

Lokal veke 42 - 2015 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 42 er12. oktober – 18. oktober 2015
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

Dale Musikkorps basar og konsert. Sundag 18. oktober.

Dale Musikkorps basar og konsert.
Arve Arstein:

Sundag 18. oktober kl. 16.00, Fjaler ungdomsskule, Dale.

Dale Musikkorps ynskjer velkommen til den årlege basaren på ungomskulen i Dale.
Vi startar med konsert der både aspirantar, juniorar og vaksenkorpset deltek.
Så vert det åresal og trekking av loddbøkene. Mange flotte og velsmakande kaker til kaffien vert det også.
Velkommen!

Loddsalet er godt i gong. Les meir…

Islandsk tv-team til Rivedal

Islandsk tv-team til Rivedal

For nokre veker sidan vart eg kontakta av ein journalist i islandsk TV2.

Dei held på å lage eit program om vikingtida, og då spesielt om utvandringa frå Norge til Island så vidt eg forstod.
Dei reiser til Norge i helga, og skal køyre rundt i Hordaland og Sogn og Fjordane i byrjinga av neste veke.
Dei kjem også innom bygdene her for å sjå på bl. a. statuen av Ingolf og skal snakke med meg og fleire andre.

Gaute Losnegård Les meir…

Film om Naustdal 2013, copyright Frode Fimland

Film om Naustdal 2013, copyright Frode Fimland

Film om Naustdal, regissør Frode Fimland, copyright Frode Fimland. Les meir…

Informasjon om SMOK

2010.03.28.mars 063

Straumsnes Mjølk og Kjøt Da vart skipa 05.01.2006, og i formålsparagrafen i selskapsavtalen står det bl.a. fylgjande:
“Samdrifta sitt formål er å drive felles mjølk- og storfekjøtproduksjon for å gje best mogeleg utnytting av deltakarane sine jordbruksareal og eventuelle areal som samdrifta eller deltakarane leiger.

Samdrifta skal gje mogelegheiter for ordna arbeidsforhold, fritid, og ferie for deltakarane. Samdrifta kan utføre andre aktivitetar som er naturleg knytte til landbruket. Les meir…

Dalsfjorden frå Osen til Dale.

Nokre bilete ein sundag føremiddag.
Skodde i fjella og det har regna.

Men stille så landskapet blir spegla i fjorden.

Osbogen, Bjørvik, Strand, Holmelida, Kvamen, Sætenes.

Bileta er tekne 27.september. Les meir…

Jazzkonsert med Cortex

I auditoriet på UWC tysdag 13. oktober 20:00

Bygda Dansar promofilm

Bygda dansar er eit nasjonalt folkedansprosjekt for ungdom.
Prosjektet vert gjennomført fylkesvis, tre år i kvart fylke.
Hausten 2014 starta Akershus opp, som det niande fylket.

Første året rekrutterast ungdom inn i prosjektet der dei dansar seg inn i sine lokale folkedanstradisjonar. Les meir…

Norske toppøkonomer viser hvordan Siv Jensen kan gjøre Norge til verdens likeste land:

Sir Tony Atkinson, currently at Nuffield College, Oxford, works predominantly on the economics of income distribution, poverty and security, micro-economics, and public economics.

Thomas Piketty viste oss hvor store de økonomiske forskjellene er.
Nå kommer boka som viser oss hvordan vi kan gjøre noe med det.

I «Ulikhet: Hva gjør vi?» slår økonomi-nestor Anthony B. Atkinson opp sine femten punkter om hvordan ulikheten i vesten bør bekjempes.

Klassekampen har snakket med flere av Norges ledende økonomiforskere.
De mener Atkinsons oppskrift også har mye for seg i Norge.

– Det er stort rom for å redusere ulikhetene i Norge betraktelig Les meir…

Opplæring folkedans med Asbjørg og Arne Sølvberg. Og polonese på skuleball, og Fretex med Jenny Skavlan.

Lokal veke 41 - 2015 Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Spannost, råmjelkpudding, med raud saus er godt. Kvar Mikkelsmess i Flekke.

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og
framover. Veke 41 er 5. oktober – 11. oktober 2015
Du må lese Kalender til høgre på denne sida for å sjå alle arrangement. Klikk på Heile Kalenderen for å sjå lenger framover.
Hugs å skrive inn arrangement på Kalender her dersom du vil gjere noko kjent. Då kan det komme i Firda. I Kva Skjer?-spalten.

Kva skjer? Tur, konsert, Kulturscene Fjaler, teater, kino, kafe, marked, dans, revy, badeland, utstillingar, fotball, handball, sykkel?
¤¤¤ Les meir…

Mikkelsmesse i Flekke. Program og samarbeid.

I Flekke held dei på tradisjonen med Mikkelsmesse.
På laurdagen har dei først kåring av verlam.
Arrangør er Flekke sau- og geitavlslag.

Holeholten 4H har natursti.
Svint IL står for terrengløp og hesteskokasting.
Flekke grendelag serverer mat.

På sundagen var det tur til Flekkestølen. Svint IL.

Dette er flott samarbeid mellom fleire lag.
Ein kjekk tradisjon. Les meir…

Dream jobbing. Episode 1 - On assignment photojournalist in Norway

Publisert 28. sep. 2015

Kommunestyret i Fjaler. Konstituering 1. oktober 2015. Ny ordførar: Gunhild Berge Stang.

Du kan sjå opptak frå kommunestyret her.

Det var konstituerande møte i kommunestyret i Fjaler torsdag 1. oktober kl 1200.

Saker til handsaming er m.a.:
Godkjenning av kommunestyrevalet 2015,
val av formannskap,
val av ordførar og varaordførar,
val av kontollutval, val av fast valnemnd,
val av administrasjonsutval
og val av repr til å skrive under møteboka. Les meir…

Hugs. Boccia i Dale. Bane ved Tunkafeen i sentrum.

Fredag 2. okt .kl 12,30 skal bocciabana ved Tunkafen i Dale opnast
ved ordførar Gunhild Berge Stang.
Etterpå vert det kamp mellom eldrerådet og folk frå kommunen.

Det vert gratis kaffi og kaker på Tunkafen frå kl.12.00, fortel Magnus Løvik.

¤¤¤

Boccia er eit kulespel.
Du kastar ei kule, ein ball, av tre, lær eller plast mot ein målball.
Poeng for å komme nærast.

Det går an å spele på lag. Les meir…

Professor Geir Lundestad

It was a pleasure to welcome Professor Geir Lundestad (formerly Director of the Nobel Peace Institute and Secretary to the Nobel Committee) to UWC RCN today as part of our celebration of the official opening of the college twenty years ago on the 30th September 1995.

Professor Lundestad’s programme included: meeting the Mayor of Fjaler and Inger Johanne Osland (Director of the Rehabilitation Centre); attending an IB Global Politics class; lunch with second year IB Philosophy students; the delivery of his lecture on ‘What can the Nobel Peace Prize achieve?’; and a book signing at the College and at the local bookshop in Dale. Les meir…

UWC 20th Birthday! Gratulerer med 20 år!

Lærarar på UWC i 1995.

Today (Wednesday 30th September) marks the anniversary of the official opening of the College twenty years ago.

There is a special programme planned for today with a guest lecture by Professor Geir Lundestad (formerly Director of the Nobel Peace Institute) for students, staff (and patients and staff from RKHR) on ‘What can the Nobel Peace Prize Achieve?’ at 1245,

tea and cakes at Kathini and Larry’s house for those members of staff and their partners who were here in the first year of the College (1995),

and then a special birthday dinner for students, staff and families in the Kantine. Les meir…

Fjaler

Følgt av 378 medlemmar.

Fjaler kommune strekk seg ut på sørsida av den vakre Dalsfjorden, frå tettstaden og fjordbygda Dale midt inne i fjorden, og ut til Korssund og Fure ved kysten. I øst slyngjer Flekke- og Guddalsvassdraget seg frå den vakre Flekkefjorden til øverst på Guddal.

I Fjaler kan du oppleve fjord, kyst og fjellnatur innan korte avstandar, spennande kulturattraksjonar og moderne kunst, design og handverk. Fjaler kommune har ei lang historie innan både industri og skule.

I dag har nye verksemder innan bl.a. IT og design i stor grad erstatta den gamle industrien med sko- og skiproduksjon. I den gamle tønnefabrikken i Dale finn du IPM-Teknikk

Den gamle skulehistoria er vidareført med den internasjonale skulen RCNUWC (Red Cross Nordic United World College) med 200 elevar frå 80 land, eitt av verdens ti UWC. Haugland Rehabilitering er og ein stor arbeidsplass. Nkd – Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen , som jobber med visuell kunst ligg i kommunesenteret Dale.

Den folkekjære diktaren Jakob Sande kom frå Fjaler. I dag kan du vitje fødestaden hans, Jakob Sande-tunet i Dale. Det bur omlag 2853 innbyggjarar i Fjaler.

AKTUELT i kommunen for tida er m.a. Dalsfjordbrua og Lutelandet Utvikling Meir om sona

Origo Fjaler er ei sone på Origo. Les meir

Dale: Sogn og Fjordane — Play 24 hours

SUM Sunnfjord Miljøverk Iks
Renovasjonsruter 2013
Lenkja fører til kalendar i PDF-format

Annonse